Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου εργαζομένων ΕΚΑΒ προς τον Υπουργό Υγείας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Έξι σημεία για μια συμφωνία 

1. Σκληρός πυρήνας της δημόσιας και δωρεάν περίθαλψης.
Σε συνθήκες όπως αυτές στις οποίες βρέθηκε η χώρα μας, με αποτέλεσμα να τεθεί υπό την επιτροπεία των δανειστών της, το κράτος πρόνοιας αποτελεί τον συνήθη στόχο.
Η συρρίκνωση του ξεκινά από τις συντάξεις και κατόπιν έρχεται η σειρά της περίθαλψης και των προνοιακών δομών.
Ασχέτως του πόσο αποτελεσματικό ή δίκαιο υπήρξε αυτό το κράτος πρόνοιας μέχρι τώρα, η υπεράσπιση του αποτελεί εξ ορισμού στόχο του συνδικαλιστικού κινήματος και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χώρο εργαζομένων στο ΕΣΥ.
Στην περίπτωση του ΕΚΑΒ, το οποίο έχει ως κύριο αντικείμενο του την επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη και την αντιμετώπιση των καταστροφών, θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε στο σκληρό πυρήνα της δημόσιας και δωρεάν περίθαλψης.
Δεδομένου ότι πρόσφατα η επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη έγινε στόχος όχι μόνο περικοπών αλλά και επιβολής οικονομικών φραγμών στην ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες επειγόντων, η επισήμανση αυτή ίσως να αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα.

2. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται πάνω από το τραπέζι και με ανοικτά χαρτιά.

Το ΕΚΑΒ με πολλά προβλήματα στον τρόπο που αναπτύχθηκε αλλά και στον τρόπο που διοικείται έχει σίγουρα σοβαρότατα περιθώρια βελτιώσεων.
Ωστόσο είναι διαφορετική η προσέγγιση από την πλευρά του χρήστη και των εργαζομένων σε όσα αυτοί εντοπίζουν και που ξεκινούν από διάφορες αδυναμίες, ατέλειες, καθυστερήσεις, αγκυλώσεις, για να φθάσουν σε φαινόμενα κακοδιοίκησης ή ακόμη και καραμπινάτων σκανδάλων και τελείως διαφορετική η προσέγγιση όσων θεωρούν ότι η επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη αποτελεί μια υπερβολική πολυτέλεια υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες.
Άρα δεν είναι όλες οι γενόμενες επισημάνσεις, αποκαλύψεις, προτάσεις και μεταρρυθμιστικές ιδέες για το …καλό μας.
Όσο λάθος θα ήταν η τυχόν καθήλωση μας σε ότι συμβαίνει σήμερα και η συντηρητική άρνηση κάθε αλλαγής άλλο τόσο θα ήταν λάθος να υποβαθμίζεται η πολιτική σε μια αθώα αναζήτηση τεχνικών καινοτομιών χωρίς να διασαφηνίζεται δηλαδή η κατεύθυνση της κάθε πολιτικής καθώς και τα συμφέροντα τα οποία αυτή προτάσσει!
Ακόμη λοιπόν και όταν υπάρχουν κοινοί τόποι & συμπτώσεις απόψεων καθόλου δεν αποκλείεται να έχουμε συναντηθεί σε αυτούς ερχόμενοι από αντίθετα ρεύματα, οπότε οι επιμέρους συμφωνίες δεν αποκλείουν την σύγκρουση, ακόμη και την μετωπική.
Για το λόγο αυτό η διαφάνεια και η διαβούλευση είναι απαραίτητες όσο ποτέ και πάντως είναι απολύτως απαράδεκτη κάθε σκέψη πολιτικού αιφνιδιασμού όλων των εμπλεκόμενων και ιδιαίτερα των εργαζομένων.

3. Δέσμευση όλων στην προάσπιση της ακεραιότητας του ΕΚΑΒ και στην ενίσχυση του χαρακτήρα του ως εθνικής υπηρεσίας.

Η αποσπασματική ανάπτυξη του ΕΚΑΒ αλλά και μια σειρά αντικειμενικών δυσκολιών έχουν οδηγήσει σε μεγάλη ανομοιογένεια και σε διοικητική χαλαρότητα που φθάνει συχνά σε φαινόμενα εγκατάλειψης των παραρτημάτων του.
Προφανώς ο οργανισμός πρέπει να αποκτήσει επειγόντως status εθνικής υπηρεσίας ωστόσο αυτό δεν νομιμοποιεί απόψεις υπέρ του διαμελισμού του σε περιφέρειες είτε σε ΔΥΠΕ είτε ακόμη και σε νοσοκομεία.
Πίσω από τέτοιες απόψεις κρύβεται αφενός η επιθυμία ξεφορτώματος στην περιφέρεια του οικονομικού και πολιτικού κόστους και αφετέρου η προθυμία ανάληψης μιας τέτοιας ευθύνης από ανθρώπους που βλέπουν το ΕΚΑΒ ως ένα προνομιακό πεδίο παραγοντισμού, όπως συμβαίνει σήμερα στις αεροδιακομιδές αλλά και σε συγκεκριμένα νησιά του Αιγαίου.
Δεν αντιλαμβάνονται προφανώς ότι το κύριο έργο του ΕΚΑΒ δεν είναι η επιδεχόμενη ρουσφετολογικές παρεμβάσεις διαχείριση των χρονίων περιστατικών αλλά η υψηλών απαιτήσεων και συνήθως άχαρη δουλειά των επειγόντων και των καταστροφών.
Παρομοίως, διάφοροι παντογνώστες που στελεχώνουν την ιεραρχία του ΕΣΥ, αφού τάχα επέλυσαν όλα τα προβλήματα του υπόλοιπου ΕΣΥ, προθυμοποιούνται να αναλάβουν επιχειρησιακά κάτι το οποίο αγνοούν παντελώς.
Πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους που δεν έχουν επί δεκαετίες καταφέρει να λειτουργήσουν τα ΤΕΠ των νοσοκομείων και εχθρεύονται την ύπαρξη επείγουσας νοσοκομειακής περίθαλψης.
Αγνοούν λοιπόν τις σοβαρές ανάγκες τεχνογνωσίας της επείγουσας προνοσοκομειακής αφού θεωρούν το ΕΚΑΒ κάτι σαν εταιρεία μεταφορών με δύστροπους και απείθαρχους ‘οδηγούς’.

4. Δέσμευση όλων στην προτεραιότητα και στην μη αποδυνάμωση της επείγουσας, στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ΕΚΑΒ.

Λίγοι γνωρίζουν ότι δεν είναι όλα τα κρατικά ασθενοφόρα ΕΚΑΒίτικα αφού περίπου το 1/3 εξ αυτών ανήκει σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, που εξυπηρετούν αφενός τις δικές τους ανάγκες διακομιδών ωστόσο καλύπτουν και ανάγκες της επείγουσας περίθαλψης σε σημαντικό μέρος της ελληνικής επικράτειας.
Αυτά τα ασθενοφόρα, που παρέχουν πολύ κατώτερες υπηρεσίες από πλευράς στελέχωσης και εκπαίδευσης, διαμορφώνουν μια παράδοξη εικόνα του τύπου της παλιάς διάκρισης Αστυνομίας – Χωροφυλακής.
Ωστόσο μια ετσιθελική λύση ενοποίησης χωρίς την αναγκαία ενίσχυση και χωρίς πολλές άλλες αναγκαίες ρυθμίσεις θα έθετε σε θανάσιμο κίνδυνο τον πυρήνα των παρεχομένων από το ΕΚΑΒ υπηρεσιών, δηλαδή των υπηρεσιών επειγόντων!
Είναι απορίας άξιο το πως αγνοείται ένα από τα πλέον στοιχειώδη μαθήματα του management για το πόσο εύκολα μπορεί να καταρρεύσει ακόμη και η πιο επιτυχημένη εταιρεία από την απότομη διεύρυνση του αντικειμένου της στα πλαίσια ενός κακώς προετοιμασμένου εγχειρήματος επέκτασης.

5. Απόκρουση σεναρίων στρατιωτικοποίησης του ΕΚΑΒ

Συχνά η Ελλάδα έγινε πεδίο εφαρμογών μεταρρυθμίσεων με την μέθοδο copy & paste.
Η μηχανιστική αντιγραφή μοντέλων επιτυχημένων αλλού μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά σφάλματα.
Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας υπολείπεται σημαντικά ο συντονισμός υπηρεσιών που εμπλέκονται στην Πολιτική Προστασία.
Από την άλλη σε πολλές χώρες λειτουργούν ενοποιημένα οι υπηρεσίες έκτακτων αναγκών που συνήθως ανήκουν στους δήμους.
Στην Ελλάδα όμως η Πυροσβεστική υπάγεται στα Σώματα Ασφαλείας και δεν σχετίζεται καθόλου με την επείγουσα προνοσοκομειακή περίθαλψη.
Οι σκέψεις περί τυχόν ενοποίησης όλων των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών θα έπρεπε να αναφέρονται σε μια εκ βάθρων αναδιάρθρωση πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών και όχι στην αυθαίρετη εκχώρηση του σημερινού ΕΚΑΒ στην σημερινή Πυροσβεστική!
Πώς θα μπορούσε εξάλλου να διοικηθεί το ΕΚΑΒ από μια ιεραρχία που σε όλη της την επαγγελματική ζωή της δεν έχει δει το χρώμα του αίματος;
Ποια είναι άραγε η εμπειρία από την αντίστοιχη ενοποίηση της με τη Δασική Υπηρεσία, όπου η συνάφεια του αντικειμένου ήταν πολύ μεγαλύτερη;
Παρά την όποια γοητεία διαθέτουν τέτοιες λύσεις σε καιρούς θρυλούμενων ιδιωτικοποιήσεων ή και αμφισβήτησης της μονιμότητας…

6. Δέσμευση όλων στη προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου του διασώστη, στη βάση τόσο του νέου εκπαιδευτικού επιπέδου του όσο και της σχετικής διεθνούς εμπειρίας για το ρόλο του.

Η παραδοσιακή λογική του διασώστη - συνοδού του ιατρού έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα οπότε πρέπει να είμαστε ανοικτοί σε νέου τύπου δραστηριότητες, στη θεσμοθέτηση της δια βίου εκπαίδευσης και στην ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών κριτηρίων στη διαμόρφωση μιας νέας εκαβίτικης ιεραρχίας.
Η συμπλήρωση δε των 25 χρόνων του ΕΚΑΒ, για το οποίο οι εργαζόμενοι του υπήρξαμε πάντα περήφανοι, ας γίνει η αφετηρία για την αναζήτηση μιας ανανεωμένης μορφής του Οργανισμού κατάλληλης για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των πολιτών. Αυτό θα ήταν η καλύτερη άμυνα και έναντι όσων τυχόν φροντίζουν πριν από εμάς για εμάς…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ

Κινητό ελέγχει το σφυγμό και καλεί το ασθενοφόρο

Τα νέα "έξυπνα" κινητά τηλέφωνα ΕΡΙ Life, που παρουσιάστηκαν στην ετήσια παγκόσμια συνδιάσκεψη - έκθεση κινητής τηλεφωνίας της Βαρκελώνης και τα οποία δημιουργήθηκαν στη Σιγκαπούρη, έχουν δυνατότητες ασυνήθιστες.

Αν ο χρήστης πιέσει το δάχτυλό του σε μια υποδοχή, το κινητό θα του κάνει ένα μίνι-ηλεκτροκαρδιογράφημα, ελέγχοντας το σφυγμό του.

Στη συνέχεια, η συσκευή θα στείλει αυτόματα τα αποτελέσματα, μέσω διαδικτύου, σε ένα 24ωρης λειτουργίας ιατρικό κέντρο, το οποίο, αν χρειαστεί, θα φροντίσει να στείλει άμεσα ένα ασθενοφόρο.

Ο ανυποψίαστος χρήστης απλώς θα λάβει ένα γραπτό μήνυμα στην οθόνη του που θα λέει "το ασθενοφόρο έρχεται!". Αν τα πράγματα δεν είναι τόσο επείγοντα, απλώς θα έρθει ένα γραπτό μήνυμα με μια σύντομη διάγνωση.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, οπουδήποτε στον κόσμο, σαν κανονικό κινητό, όταν χρειαστεί όμως, μετατρέπεται σε "γιατρό". Η συσκευή, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, κοστίζει 700 δολάρια και απευθύνεται κυρίως σε καρδιοπαθείς.

Υπάρχει και μια μίνι-συσκευή EPI Life, με κόστος μόνο 99 δολαρίων, η οποία έχει μια μικρότερη υποδοχή για έλεγχο του σφυγμού, που συνδέεται μέσω Bluetooth με οποιοδήποτε "έξυπνο" κινητό και η οποία σύντομα θα κυκλοφορήσει στη Γαλλία και την Ισπανία.

Πρόσληψη 1.120 υπαλλήλων για το ΕΣΥ

Στην άμεση πρόσληψη 1.120 μονίμων υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Ε.Σ.Υ. όλης της χώρας προχωρεί το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, πρόκειται για την κάλυψη 681 θέσεων ειδικευομένων γιατρών, των οποίων η κρίση έχει ολοκληρωθεί, 180 θέσεων νοσηλευτών, πληρωμάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β.(περίπου 66) και λοιπού προσωπικού του ΕΣΥ, 238 θέσεων νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας και 21 θέσεων ειδικών διατάξεων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, υπεγράφη από τον υφυπουργό Οικονομικών Φιλ. Σαχινίδη η πρόσληψη 197 υπαλλήλων για θέσεις επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών σε προνοιακά ιδρύματα, διάρκειας ενός έτους.

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

www.diasostis.com

Ανακοινώνουμε στα μέλη μας πως από σήμερα αλλάζει ονομασία το forum μας και από www.diasostis.forumgreek.com μετατρέπετε www.diasostis.com

Παρακαλούνται τα μέλη μας όπως το ανακοινώσουν στα κατά τόπους παραρτήματα τους για να εγγραφούν και άλλοι συνάδελφοι.

Το forum θα παραμείνει αποκλειστικά ανοικτό σε όλες τις θεματικές του ενότητες μόνο στους συναδέλφους που έχουν στείλει ή που θα στείλουν τα στοιχεία τους.....!!!!!

Η πρόσβαση στο forum από δω και πέρα (μόνο για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες) θα είναι προσβάσιμη για όποιον επιθυμεί να εγγραφεί και θέλει να πάρει μέρος στις συζητήσεις μας.

Οποιαδήποτε ερώτηση - απορία μπορείτε να επικοινωνείτε στo e-mail chrisoklahoma@gmail.comΟι Διαχειριστες του www.diasostis.com

«Καλούν το Ε.Κ.Α.Β. για να γλιτώσουν τις ουρές»

Εξαιτίας της δυσλειτουργίας πολλών υπηρεσιών του κράτους, ως ταξί, ως «γρηγορόσημο» για να παρακάμψουν τις ουρές στα επείγοντα των νοσοκομείων, ακόμη και για να εξασφαλίσουν ένα πιάτο ζεστό φαγητό, χρησιμοποιούν οι Αθηναίοι τα ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Το επισήμανε σε επικοινωνία του ο αντιπρόεδρος του οργανισμού, Τάκης Τζανετής, θέλοντας να επιβεβαιώσει όσα διαπιστώθηκαν σε πρόσφατο δημοσίευμα στην εφημερίδα (Εν-στάσεις 1/2/2011).

«Μας φωνάζουν ακόμη και για έναν απλό πονόδοντο ή για ένα στραμπούληγμα, αφού λείπουν στη χώρα μας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης», είπε ο κ. Τζανετής και πρόσθεσε: «Δεν είναι λίγοι επίσης εκείνοι που, έχοντας διαπιστώσει ότι στα επείγοντα προτεραιότητα έχουν όσοι προσκομίζονται με ασθενοφόρο, χρησιμοποιούν αυτό το "μέσο" για να παρακάμψουν τις ουρές».

Σύμφωνα με όσα είπε ο αντιπρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β, σχετική εγκύκλιος με οδηγίες για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος έχει σταλεί από το υπουργείο Υγείας στις 23/12 /2010, με την οποία επισημαίνεται ότι στα επείγοντα «θα πρέπει να γίνεται άμεση εκτίμηση της κατάστασης των διακομιζομένων με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ώστε να παρέχεται προτεραιότητα στην παραλαβή και εισαγωγή των επειγόντων περιστατικών που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης».

Ωστόσο οι οδηγίες, όπως τόνισε ο κ. Τζανετής, δεν έχουν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή αφού λείπουν από τα νοσοκομεία υπηρεσίες διαλογής, που στην είσοδο των νοσοκομείων θα κάνουν μια πρώτη εκτίμηση για την κατάσταση των ασθενών.

«Κακή μέσα σε εισαγωγικά χρήση των ασθενοφόρων κάνουν και πολλοί συμπολίτες, που μας καλούν για να βρεθούν σε ένα ζεστό χώρο και για να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαγητό.

Ορισμένοι καλούν κάθε ημέρα, και κάθε βράδυ, τους πηγαίνουμε σε άλλο νοσοκομείο· όλοι τους γνωρίζουμε. Δεν έχουμε ωστόσο επιλογή αφού δεν υπάρχουν υπηρεσίες πρόνοιας ούτε δίκτυα αλληλεγγύης για να αντιμετωπιστούν οι πρωταρχικές αυτές ανάγκες.
Ολα αυτά μαζί φυσικά λειτουργούν εις βάρος των πραγματικά επειγόντων περιστατικών
», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β.

Διευκρινίσεις Λοβέρδου για το Ε.Κ.Α.Β.

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέας Λοβέρδος, τοποθετήθηκε σε ραδιοφωνική συχνότητα για το θέμα του Ε.Κ.Α.Β. στα γήπεδα.

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέας Λοβέρδος, φιλοξενήθηκε στον Sentra 103,3.

Για την απόφαση της Πολιτείας να αποσύρει τα ασθενοφόρα απο τα γήπεδα είπε:

Αν δεν είχε γίνει η κατάληψη του υπουργείου Υγείας με τον τραυματισμό της προέδρου του Ιατρικού συλλόγου Πειραιά, αυτό το θέμα θα ήταν ένα από τα βασικά θέματα της ημέρας εκείνης. Δυστυχώς χάθηκε. Είναι απόφασή μας, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση. Απλώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πριν κουβεντιάσουμε πρώτα με τους αρμόδιους φορείς.

Τώρα είμαι πολύ πιεσμένος, έχω στη Βουλή το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο και μέχρι την άλλη Πέμπτη δύσκολα θα βρω χρόνο, αλλά από την άλλη Πέμπτη το μεσημέρι που η Βουλή θα ψηφίσει τη νομοθετική πρωτοβουλία, θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα του Ε.Κ.Α.Β. Δεν έχω τις δυνάμεις να συνεχίσω, χωρίς τη συγκεκριμένη συμφωνία με τους ανθρώπους του αθλητισμού για το θέμα.


Για τον αριθμό των ασθενοφόρων που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα σχολίασε:

Δεν μπορώ να σας δώσω στοιχεία για όλο το χρόνο. Την περασμένη, όμως, εβδομάδα 24-30 Ιανουαρίου, δεσμεύτηκαν εννέα ασθενοφόρα στην Αττική, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για εννέα αθλητικές αναμετρήσεις.
Κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί σε 70.000 ασθενείς, που αν κάτι τους συμβεί σε εκείνο το χρονικό διάστημα, πρέπει να περιμένουν πάρα πολύ. Η αναλογία είναι 1 ασθενοφόρο για 70.000 κατοίκους στην Αττική. Μην νομίζετε ότι έχουμε πολλά, 65 με 70 έχουμε σε όλη την Αττική για 4.500.000 κατοίκους.

Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πρόβλημα. Εμείς για την πρώτη κατηγορία διαθέσαμε για τα παιχνίδια Πανιώνιος-Καβάλα, Παναθηναϊκός-Εργοτέλης και Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης, τρία ασθενοφόρα και αλλά έξι για άλλα παιχνίδια.
Μας ζητούν και για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Τζούντο Τυφλών. Όταν ο διοικητής του Ε.Κ.Α.Β. παίρνει τέτοιες προσκλήσεις τα αξιολογεί. Και στην αξιολόγηση έχει το εξής δίλημμα,

"Στέλνω και το στερώ από 70.000 ανθρώπους, δεν θα στείλω κι αν εκεί πάθει κάποιος κάτι θα πάω φυλακή".

Αυτό είναι το δίλημμά του και δεν στέλνει στις περισσότερες των περιπτώσεων, ελπίζοντας να μη συμβεί κάτι κακό, γιατί αν συμβεί, όλοι θα πέσουμε πάνω του να τον φάμε.


Για το ότι δέχονται κλήσεις για παρουσία ασθενοφόρου και από άλλους φορείς, εκτός αθλητισμού ανέφερε:

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου είχε διοργανωθεί ένα πάρτι απο ένα κατάστημα και μας είχαν ζητήσει ασθενοφόρο. Το θεωρώ υπερβολή να υπάρχει ασθενοφόρο στα παιχνίδια Πανιώνιος-Καβάλα, Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης και Παναθηναϊκός-Εργοτέλης. Να υπάρχει ασθενοφόρο στο γήπεδο, αλλά να μην είναι του Ε.Κ.Α.Β. Δεν λέμε να πηγαίνουμε και να μας πληρώνουν.

Ξέρετε πόσα παιχνίδια γίνονται στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα; Στην ΕΣΚΑ; Στο βόλεϊ και στο χάντμπολ; Με πρωτοβουλία του διοικητή του Ε.Κ.Α.Β. δεν στέλνουμε, ο οποίος παίρνει αυτή την ευθύνη. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη ρύθμιση αφήνοντας όλη την ευθύνη σε ένα άνθρωπο.

Πρέπει να γίνει μια συνεργασία με την Ε.Π.Ο., την Ε.Ο.Κ., την ΕΟΠΕ, τις Λίγκες και το υπουργείο Αθλητισμού, να πούμε ότι ανάγκες υπάρχουν και αν δεν μπορείτε μόνοι σας να τις καλύψετε, τότε φωνάξτε μας και αν κρίνουμε ότι πρέπει θα έρθουμε. Προσπαθώ ώστε η κυρία Μπιρμπίλη να υπογράψει μια άδεια για να πάρουμε και άλλα ασθενοφόρα. Είναι θετική, να επιτρέψει στο Ε.Κ.Α.Β. να πάρει κι άλλα 20 ασθενοφόρα.


Για το ότι το 15% των περιστατικών είναι τα επείγοντα περιστατικά τόνισε:

Ναι. Μόνο το 15% είναι πραγματικά επείγοντα περιστατικά. Σημασία έχει η αξιολόγηση, ενώ στο γήπεδο είναι εκεί και κάθεται αρκετές ώρες.
Για το πώς βρέθηκαν στα γήπεδα τα ασθενοφόρα δήλωσε:

Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο διοικητής. Η αξιολόγηση ας πούμε μπορεί να είναι ότι στα ματς που υπάρχει τεταμένη ατμόσφαιρα πρέπει να είμαι εκεί, ενώ στα υπόλοιπα δεν πρέπει να είναι. Γιατί; Παιδί είναι το ένα παιδί είναι και το άλλο.

Για το πόσο κοστίζει ένα ασθενοφόρο είπε:

Αν δεν κάνω λάθος περίπου 40.000, 45.000 με 50.000 ευρώ ανάλογα με τον εξοπλισμό του.
Για το αν μπορούσαν να εξοικονομήσουν λεφτά από τη μεγάλη αστυνομική δύναμη που έστειλαν στην Τούμπα, απάντησε:

Τα θέματα δημόσιας τάξης που κάποια στιγμή είναι σε έξαρση δεν τα μετράς με τα λεφτά. Αν έχεις μία διαδήλωση 20.000 ανθρώπων και υπάρχει πληροφόρηση για κίνδυνο επεισοδίων, δεν θα σκεφτείς πόσο κοστίζει η φρούρηση του κόσμου. Θα πας και θα είσαι εκεί.

Σε ένα ματς που δεν υπάρχουν οπαδοί, γιατί πρέπει να πας; Υπάρχει όμως κάτι που στην Αττική θα μπορούσε να δώσει λύση σχετικά και με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει κάποιες φορές.

Έχω σκοπό τις μοτοσικλέτες να τις αυξήσω και το Ε.Κ.Α.Β. έχει μοτοσικλέτες. Δεν κατάλαβα γιατί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες μειώθηκαν. Ένα πράγμα που έμαθα είναι ότι οι γιατροί αρνούνται να ανέβουν.


Για το αν οι ομάδες θα υποχρεωθούν να έχουν ασθενοφόρο στους αγώνες τους σχολίασε:

Δεν ξέρω τι ισχύει στην Ευρώπη. Θα τους πείσω πως το θέμα περίθαλψη αθλητών και θεατών είναι δικό σας θέμα. Μπορεί να είστε κοντά σε νοσοκομείο, μπορεί να είστε μακριά. Άρα κάθε ομάδα να έχει και την ευθύνη, αν καλύπτεται με ασθενοφόρο, να το έχει. Πάντως, εμείς μπορούμε να αναλάβουμε την υποχρέωση να έχουμε τις δυνάμεις σε επιφυλακή, αν κάτι γίνει σε ένα γήπεδο. Αλλά να συνεχίσουμε όπως είναι σήμερα δεν το βλέπω.

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΩΣΤΗ (τι λεει και τι καθοριζει το Προεδρικο Διαταγμα)

Ο τιτλος του ΔΙΑΣΩΣΤΗ καθοριζεται απο το ακολουθο προεδρικο διαταγμα και εχει ως εξης:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α 70/22-3-2007
ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΡ.62

στους κατόχους Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος ασθενοφόρου.

Οι επαγγελματίες της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου» απασχολούνται στον προνοσοκομειακό χώρο σε:
α) Ασθενοφόρα οχήματα.
β) Κινητές Ιατρικές Μονάδες.
γ) Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Καταστροφές.
δ) Μηχανές ταχείας επέμβασης.
ε) Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς.
στ) Οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς.
ζ) Ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας.
η) Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες.

Ο κάτοχος διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» πρέπει να επιδεικνύει σεβασμό προς τη ζωή και το θάνατο του ατόμου, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο, καθώς επίσης τους κανόνες δεοντολογίας και επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας.

Περιγραφή καθηκόντων
Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται από τους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης του ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης − Πλήρωμα Ασθενοφόρου», και είναι, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, αναγνωρισμένες από τη διεθνή κοινότητα, είναι οι ακόλουθες:
1. Έλεγχος και μέτρηση ζωτικών σημείων και ειδικότερα:
α) των αναπνοών,
β) των σφύξεων,
γ) της αρτηριακής πίεσης,
δ) της θερμοκρασίας σώματος.
2. Διασφάλιση αεραγωγού σε επείγουσες καταστάσεις χρησιμοποιώντας:
α) τεχνικές με τα χέρια,
β) βασικούς αεραγωγούς (στοματοφαρυγγικός – ρινοφαρυγγικός αεραγωγός).
3. Υποστήριξη της αναπνοής με:
α) χορήγηση οξυγόνου,
β) αυτοδιατεινόμενο ασκό (ambu).
4. Αντιμετώπιση τραυμάτων, ασηψία−αντισηψία, φροντίδα.
5. Έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας: α) με άμεση πίεση
β) με ίσχαιμη περίδεση.
6. Ακινητοποίηση τραυματία και ασφαλής διακομιδή ασθενούς με:
α) χρήση αυχενικού κολάρου (περιλαίμιου),
β) χρήση σανίδας πολυτραυματία,
γ) χρήση στρώματος πολυτραυματία,
δ) χρήση κοίλου ή διαιρούμενου φορείου,
ε) χρήση φορείου τροχήλατου,
στ) χρήση καρέκλας τροχήλατης,
ζ) χρήση σκελετικής έλξης,
η) χρήση γιλέκου απεγκλωβισμού,
θ) διενέργεια επείγοντος απεγκλωβισμού βάσει αναλόγου πρωτοκόλλου,
ι) χρήση αεροναρθηκών.
7. Τοποθέτηση περιφερικών φλεβικών γραμμών και χορήγηση υγρών όπου απαιτείται.
8. Διατήρηση θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς.
9. Βασική υποστήριξη της ζωής (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση).
10. Εφαρμογή και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.
11. Παρακολούθηση λειτουργίας συσκευών έγχυσης υγρών και τυχουσών παροχετεύσεων.
12. Λήψη μέτρων για την ασφάλεια του ασθενούς και του διασώστη.
13. Μέτρα ασηψίας−αντισηψίας του χώρου και των εξαρτημάτων των μέσων διακομιδής.
14. Παρακολούθηση της λειτουργίας συσκευών εξοπλισμού των μέσων διακομιδής καθώς και αναφορά πιθανών βλαβών αυτών.
15. Φροντίδα για τον άρτιο εξοπλισμό του μέσου διακομιδής.
16. Διακομιδή ασθενούς στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, με την κατάλληλη κατά περίσταση ταχύτητα, την χρήση ηχητικών και φωτεινών βοηθημάτων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντα όμως ακολουθώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
17. Λήψη και διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και παροχή οδηγιών για πρώτες βοήθειες σε πολίτες.
18. Επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο.
19. Λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος με εντολή ιατρού.
20. Βοήθεια στο γιατρό:
α) σε επείγουσες ιατρικές ενέργειες (συρραφή τραύματος, ενδοτραχειακή διασωλήνωση κ.λπ.),
β) σε χορήγηση φαρμάκων,
γ) σε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής.
21. Συμμετοχή σε ομάδες που αντιμετωπίζουν καταστάσεις μαζικών απωλειών υγείας:
α) μαζικού συμβάντος (ατύχημα),
β) μαζικής καταστροφής (σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ.),
γ) χημικών Βιολογικών Ραδιολογικών Πυρηνικών απειλών.
22. Ενημέρωση εγγράφως του υγειονομικού προσωπικού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) κατά την παράδοση του ασθενούς.
23. Οδήγηση ασθενοφόρου οχήματος, προαιρετικά οδήγηση μοτοσυκλέτας άμεσης επέμβασης.
24. Βοήθεια επιτόκου σε φυσιολογικό τοκετό.

Επείγουσες πράξεις, μη προβλεπόμενες από το παρόν π.δ., δύνανται να ασκούνται από τους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής κατάρτισης του ν. 2009/1992 της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» μόνο όταν ανατίθενται με απευθείας εντολή ιατρού της Κινητής Ιατρικής Μονάδας ή ιατρού του Συντονιστικού Κέντρου του ΕΚΑΒ και πάντοτε στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου αυτών.

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Από τις διατάξεις αυτές δεν θίγονται τα έως σήμερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων στον προνοσοκομειακό χώρο που δεν είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», όπως αυτά προβλέπονται στο π.δ. 376/1988 άρθρο 12 παρ. 4.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της εν λόγω άδειας.

Από τη δημοσίευση του παρόντος καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του «Διασώστη» στους κατόχους διπλωμάτων των:
1. Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου».
2. Σχολών της αλλοδαπής ισοτίμων προς τις ανωτέρω Σχολές.

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.